Fakty więcej

 • Avatar redakcja
  #palenie

  Najpopularniejsze amerykańskie e-papierosy wchodzą do Polski

  Największy producent elektronicznych inhalatorów nikotyny w USA, firma JUUL, rozpoczął sprzedawanie swoich produktów w Polsce. Inhalatory są reklamowane jako znacznie mniej szkodliwa alternatywa dla tradycyjnych papierosów. Wzrost popularności inhalatorów jest - według producenta inhalatorów - przyczyną szybkiego spadku sprzedaży papierosów w USA w ostatnich dwóch latach.

 • Avatar mgondek
  #nik

  NIK o sieci szpitali: placówki w długach, pacjenci w kolejkach

  Z przeprowadzonej przez NIK kontroli wynika, że sieć szpitali nie poprawiła ani sytuacji chorych, ani finansów większości badanych szpitali. Proces zadłużania się badanych placówek, które już wcześniej miały problemy w większości przypadków jeszcze przyspieszył, pogorszyła się także sytuacja tych szpitali, którym w przeszłości wiodło się lepiej. Wbrew zapowiedziom włączenie do sieci nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie doprowadziło do zmniejszenia kolejek w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć.

 • Avatar mgondek
  #leki

  Pacjenci są zabezpieczeni, zespół ds. braków leków pracuje, infolinia działa

  Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski pytany o kryzys lekowy, powiedział że w przypadku niektórych leków ilość opakowań dostarczonych do Polski znacznie przekracza miesięczne zapotrzebowanie pacjentów.

 • Avatar mgondek
  #nfz

  Dodatkowe 220 milionów złotych na operacje zaćmy oraz diagnostykę

  Adam Niedzielski, pełniący obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zwiększył o 220 mln zł tegoroczne nakłady na świadczenia opieki zdrowotnej. Celem jest zmniejszenie liczby oczekujących na zabieg usunięcia zaćmy oraz skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę obrazową z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego lub tomografu komputerowego.

 • Avatar mgondek
  #psychiatria

  Psychiatria potrzebuje zmian organizacyjnych, więcej pieniędzy i specjalistów

  "Reformy w psychiatrii wymaga organizacja i finansowanie. Potrzebujemy też zwiększyć liczbę kadr medycznych: psychiatrów, pielęgniarek, psychologów. Za dwa, trzy lata polska psychiatria będzie na europejskim poziomie" - powiedział pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dr Marek Balicki.

 • Avatar mgondek
  #sor

  NIK kontroluje, czy na SOR dobrze rozpoznaje się stan pacjentów

  Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła doraźną kontrolę funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa śląskiego. To efekt serii powikłań i zgonów pacjentów, którzy zgłosili się po pomoc do izb przyjęć i SOR-ów.

 • Avatar mgondek
  #chorobyrzadkie

  Wyzwania dla Polski w obszarze chorób rzadkich: diagnostyka i leki

  Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich - Orphan organizuje konferencję naukowo-systemową „Choroby Rzadkie - diagnostyka i leki dedykowane ich terapii - Wyzwania dla Polski 2020”, która odbędzie się 25 listopada 2019 r. w Warszawie. Zaproszeni goście podejmą temat diagnostyki i dostępu do leków sierocych.

 • Avatar mgondek
  #cyfryzacja

  Janusz Cieszyński zapowiada wsparcie lekarzy w procesie cyfryzacji

  Podczas ostatniego spotkania Prezydium NRL, zaproszony wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnił, że resort podejmie wszelkie działania mające na celu wsparcie lekarzy w procesie cyfryzacji – m.in. szkolenia, materiały i kampanie edukacyjne oraz dofinansowanie.

 • Avatar mgondek
  #rynek

  Spadła wartość sprzedaży leków w czerwcu

  W porównaniu z majem 2019 roku wartość sprzedaży leków w czerwcu spadła we wszystkich segmentach, a poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane był również niższy.

 • Avatar mgondek
  #rpo

  Rzecznik Praw Obywatelskich martwi się o braki leków

  Adam Bodnar wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie utrzymującej się niedostępności wielu leków. Według niego braki leków mogą być przyczyną poważniejszych problemów w systemie opieki zdrowotnej.

 • Avatar mgondek
  #URPLWMiPB

  URPL ponagla producentów sartanów

  URPLWMiPB przypomina podmiotom odpowiedzialnym produktów leczniczych objętych decyzją z art. 31 dyrektywy 2001/83/WE o obowiązku niezwłocznego złożenia zmian w celu implementacji zaleceń zawartych w decyzji Komisji Europejskiej.

 • Avatar kjakubiak
  #krynica

  Tematy paneli na tegorocznym Forum Ochrony Zdrowia

  Udział w 10. FOZ w Krynicy już zapowiedziało ponad 500 gości z Polski i z zagranicy. Instytut Studiów Wschodnich informuje, że są wśród nich: przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, parlamentarzyści, prezesi NFZ, przedstawiciele agencji rządowych, przedstawiciele instytucji samorządowych, wybitni specjaliści ochrony zdrowia – naukowcy i praktycy, dyrektorzy szpitali, przedstawiciele biznesu, media ogólnopolskie i branżowe.

Wywiadownia

 • Avatar kjakubiak
  #wywiad

  Andrzej Matyja: gdybym był ministrem zdrowia...

  Najważniejsze jest zdecydowane przyspieszenie zwiększenia nakładów, a dofinansowanie można zapewnić przez stopniowy wzrost składki zdrowotnej. Następnie jasne określenie roli lekarza POZ i jego pozycji w systemie. Kolejna sprawa - to lepsze wykorzystywanie zasobów informatycznych i informacyjnych, które posiada Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarz nie jest urzędnikiem, trzeba odbiurokratyzować jego pracę i pozwolić mu leczyć. Trzeba też zająć się prawdziwą edukacją zdrowotną i zwiększyć świadomość społeczną na temat zdrowia, m.in. wprowadzając ustawę o prawach i obowiązkach pacjenta.

 • Avatar kjakubiak
  #system

  Jerzy Gryglewicz: Gdybym był ministrem zdrowia....

  - Oczywiście jest to niemożliwe, ale mogę przedstawić kilka pomysłów. Przede wszystkim bym słuchał, bo jest wielu mądrych ludzi proponujących dobre rozwiązania. I nie starałbym się rozwiązywać wszystkim problemów systemu, bo to niemożliwe. Trzeba się skoncentrować na pewnych dziedzinach w których najłatwiej jest dokonać istotnej poprawy. Zastanowiłbym się nad tym, co było sukcesem w kardiologii i ten model przeniósł na inne dziedziny.

Newsy

 • Avatar redakcja
  #diabetologia

  Walka o refundację leków na cukrzycę: "nie rozumiemy, dlaczego..."

  Organizacje pacjenckie domagają się wyjaśnień od obu stron procesu refundacyjnego, czyli Ministra Zdrowia i przedstawicieli firm farmaceutycznych odnośnie przeciągających się procesów refundacyjnych dla leków z grup flozyn i inkretyn. Wystosowały apel, aby zintensyfikować rozmowy na rzecz ich pilnego udostępnienia w refundacji. Podkreślają wyniki ostatnich badań, zgodnie z którymi inkretyny iniekcyjne i flozyny mają udowodniony wpływ na obniżenie ryzyka sercowo-naczyniowego.

 • Avatar redakcja
  #palenie

  Najpopularniejsze amerykańskie e-papierosy wchodzą do Polski

  Największy producent elektronicznych inhalatorów nikotyny w USA, firma JUUL, rozpoczął sprzedawanie swoich produktów w Polsce. Inhalatory są reklamowane jako znacznie mniej szkodliwa alternatywa dla tradycyjnych papierosów. Wzrost popularności inhalatorów jest - według producenta inhalatorów - przyczyną szybkiego spadku sprzedaży papierosów w USA w ostatnich dwóch latach.

 • Avatar kjakubiak
  #reumatologia

  W skutecznym leczeniu RZS przeszkadzają błędy systemowe

  Zbyt długi czas stawiania diagnozy, wynikający z niskiej wiedzy o chorobie wśród pacjentów i lekarzy rodzinnych, trudnego dostępu do specjalistów, a także absurdy w programie lekowym - to przyczyny nieskutecznego leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Upływający czas jest dla nich największym czynnikiem ryzyka, a organizacja leczenia nie potrafi się do tego faktu dostosować. Mimo iż koszty programu lekowego spadają, nie rośnie liczba pacjentów leczonych lekami biologicznymi.

Prawo więcej

 • Avatar kjakubiak
  #reumatologia

  W skutecznym leczeniu RZS przeszkadzają błędy systemowe

  Zbyt długi czas stawiania diagnozy, wynikający z niskiej wiedzy o chorobie wśród pacjentów i lekarzy rodzinnych, trudnego dostępu do specjalistów, a także absurdy w programie lekowym - to przyczyny nieskutecznego leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Upływający czas jest dla nich największym czynnikiem ryzyka, a organizacja leczenia nie potrafi się do tego faktu dostosować. Mimo iż koszty programu lekowego spadają, nie rośnie liczba pacjentów leczonych lekami biologicznymi.

 • Avatar mgondek
  #prawo

  Więcej uprawnień w rękach GIF

  Rząd przyjął projekt zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne. Nowe regulacje dostosowują polskie prawo do unijnego systemu zapobiegającemu wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji. Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.

 • Avatar mgondek
  #prawo

  E-zdrowie podpisane przez Prezydenta

  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dot. wdrażania rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Regulacja m.in. poszerza uprawnienia asystentów medycznych o możliwość wystawiania w imieniu lekarzy e-recept i e-skierowań.

 • Avatar kjakubiak
  #kardiologia

  Instytut Kardiologii poprowadzi cztery nowe rejestry

  Powstaną cztery rejestry dotyczące leczenia i zabiegów kardiologicznych. Obejmą zabiegi ablacji, mechaniczne wspomaganie krążenia, przeznaczyniowe ekstrakcje elektrod oraz leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Będą prowadzone przez Instytut Kardiologii i administrowane przez NFZ.

 • Avatar kjakubiak
  #koszty

  Szpitale i przychodnie nie potrafią liczyć kosztów leczenia

  AOTMiT przygotowała propozycję nowego standardu liczenia kosztów w podmiotach leczniczych. Zdecydowana większość szpitali i przychodni nie wie, ile kosztuje leczenie konkretnego pacjenta ani nie zna kosztów JGP. Nie posiada bowiem zintegrowanych systemów, nie stosuje jednolitych zasad rachunku kosztów, nadal w wielu przypadkach króluje w nich ręczne liczenie za pomocą arkuszy Excel.

 • Avatar mgondek
  #apteki

  PharmaNET: za dużo uprawnień w ręce samorządu aptekarskiego

  ZPA PharmaNET pozytywnie odnosi się do głównego celu projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, jakim jest kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce, jednak wskazuje, że projekt w wielu miejscach wymaga doprecyzowania - zwłaszcza w punktach zwiększających uprawnienia samorządu aptekarskiego.

 • Avatar mgondek
  #psychiatria

  Asystenci zdrowienia standardem, a nie wyjątkiem

  Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego przewiduje m.in. doprecyzowanie przepisów dotyczących finansowania i rozliczania programu pilotażowego w kontekście ryczałtu na populację. Projekt wskazuje także potrzebę zatrudniania asystentów zdrowienia w centrach, których obecność - według projektodawców - powinna być standardem.

 • Avatar mgondek
  #onkologia

  Chorym na raka płuca pomogą tylko zintegrowane działania systemowe

  Co roku ponad 22 tysięcy pacjentów umiera z powodu raka płuca - więcej niż na skutek raka piersi, jelita grubego i prostaty łącznie. Tylko zintegrowane działania systemowe mogą poprawić diagnostykę i leczenie chorych z rakiem płuca – zgodzili się eksperci, przedstawiciele organizacji pacjentów oraz posłowie zebrani na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. organizacji ochrony zdrowia.

 • Avatar kjakubiak
  #chemioterapia

  BCC krytykuje projekt rozporządzenia NFZ dotyczącego chemioterapii

  Business Centre Club opublikował opinię do projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. „Wprowadzenie regulacji prezesa NFZ powoduje zamierzony brak możliwości przekazania podmiotom leczniczym środków na leczenie, co jest naruszeniem zasady bezlimitowego leczenia nowotworów” – uważają eksperci BCC.

 • Avatar kjakubiak
  #chorobyrzadkie

  Debata o Narodowym Planie dla Chorób Rzadkich

  Wypowiedzi uczestników debaty mZdrowie.pl na temat Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

 • Avatar kjakubiak
  #badania

  Wezwanie do sponsorów o publikowanie wyników badań klinicznych

  EMA, Komisja Europejska i krajowe agencje przypominają o obowiązku podsumowywania i upubliczniania wyników badań w bazie danych UE.

 • Avatar mgondek
  #mz

  Ministerstwo Zdrowia doreguluje zasady finansowania świadczeń w stanach nagłych

  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt ten przewiduje zmiany regulujące podstawy finansowania i sposób ustalania wysokości wynagrodzenia świadczeniodawców, udzielających świadczeń w stanach nagłych.

Blogi

 • Avatar Krzysztof Jakubiak
  #kadry

  Temperatura rośnie, pojawiają się burze i opady

  Niby sezon wakacyjny, niby upały, a nie ma tygodnia, żeby nie zdarzyły się zmiany personalne. Taka to prawidłowość w przyrodzie, że najpierw temperatura rośnie, robi się gorąco nie do zniesienia, a potem burza, pioruny, błyskawice - i coś z nieba spada. W systemie robi się gorąco, jako że pozostało jakieś 10 tygodni do wyborów. Więc pojawiają się burze i opady. Najpierw opadł prezes NFZ, teraz opadł jeden z wiceministrów.

 • Avatar Robert Mołdach

  Nieformalny testament Andrzeja Jacyny

  W trakcie posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia 4 lipca 2019 r. prezes NFZ Andrzej Jacyna wyraził krytykę wobec szeregu środowisk. Ze względu na niecodzienny ton wypowiedzi, przywołuje się głównie fragment dotyczący lekarzy POZ. Jednak ten dotyczący ministra zdrowia i rządu powinien być traktowany z równą uwagą.

Leki więcej

 • Avatar mgondek
  #biosymilary

  Leki biopodobne przynoszą oszczędności

  O oszczędnościach uzyskiwanych dzięki refundacji leków biopodobnych rozmawiali eksperci podczas debaty zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą "FARMACJA POLSKA". Uczestnicy dyskusji podkreślali, że celem wprowadzania leków biopodobnych powinien być także wzrost liczby pacjentów leczonych biologicznie.

 • Avatar kjakubiak
  #diabetologia

  Negocjacje cenowe blokują refundację nowych leków na cukrzycę

  W Ministerstwie Zdrowia rozpatrywane są wnioski o objęcie nowych dotychczas nierefundowanych leków stosowanych w leczeniu cukrzycy, takich jak empagliflozyna, kanagliflozyna, dapagliflozyna i semaglutyd. Pozytywne rekomendacje AOTMiT, przeważnie warunkowe, nie doprowadziły do objęcia ich refundacją z powodów finansowych. Komisja Ekonomiczna odrzuciła dotychczas w ostatnich dwóch latach wszystkie propozycje finansowe producentów, oczekując, aby zaproponowali korzystniejsze ceny swoich leków.

 • Avatar mgondek
  #chorobyrzadkie

  Refundacja leku na chorobę Fabry'ego i opatrunków dla chorych na EB

  Kolejne choroby rzadkie wchodzą do pełnej opieki refundacyjnej - poinformował minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. Bezpłatne opatrunki dla chorych na pęcherzowe oddzielanie się naskórka (EB) i leki dla cierpiących na chorobę Fabry'ego trafią do pacjentów.

 • Avatar mgondek
  #nfz

  Mniejsze wydatki NFZ na programy lekowe i chemioterapię

  W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku NFZ wykorzystał 48,09 proc. (prawie 6,35 mld zł) całkowitego budżetu na refundację (13,236 mld zł), a w samym tylko czerwcu całkowita refundacja pochłonęła prawie 1,032 mld zł.

 • Avatar mgondek
  #braki

  Uzależnienie od Chin utrapieniem polskich producentów leków

  W opinii senatora Konstantego Radziwiłła, ostatni "kryzys lekowy" został sztucznie nadmuchany przez media i opozycję, a jego przyczynami są uzależnienie zaopatrzenia w substancje produkowane w Chinach i nielegalny wywóz leków.

 • Avatar kjakubiak
  #biologiczne

  PZPPF: poprawić dostępność do leków biologicznych dzięki obniżkom cen

  Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego opublikował komunikat dotyczący wykorzystania oszczędności, uzyskanych dzięki niższym cenom leków biologicznych, do poprawy dostępności pacjentów do leczenia - poniżej jego treść.

 • Avatar kjakubiak
  #braki

  Jesteśmy skazani na problemy z dostępnością i podwyżki cen leków

  Zawirowania na rynku leków to wynik wieloletnich zmian na rynku i globalizacji gospodarki oraz braku polityki przemysłowej. Widoczne ostatnio braki leków - nie tylko na polskim rynku - mają kilka przyczyn, które nałożyły się w czasie. Oprócz nielegalnego wywozu są to perturbacje w dostawach substancji farmaceutycznych od chińskich dostawców. Braki dotyczą przede wszystkim leków generycznych, produkowanych na dużą skalę, gdzie konkurencja wielu producentów i naciski płatnika publicznego wymuszały obniżanie cen.

 • Avatar mgondek
  #antybiotyki

  NIK: rośnie antybiotykooporność, koszty hospitalizacji coraz wyższe

  Klucz do poprawy sytuacji jest w rękach Ministerstwa Zdrowia. Jak do tej pory kolejni ministrowie nie podejmowali odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy stosowaniu terapii antybiotykowej - wskazuje prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, w raporcie dotyczącym antybiotykoterapii.

 • Avatar mgondek
  #politykalekowa

  Prof. Czech ocenia wdrożenie Polityki Lekowej na 3+

  Strategiczny dokument zatytułowany „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022” został uchwalony we wrześniu 2018 roku. Od tego czasu minął już prawie rok, dlatego Modern Healthcare Institute oraz redakcja portalu mZdrowie.pl podjęli się organizacji konferencji aby dokonać podsumowania tego pierwszego okresu pod kątem postępów we wdrażaniu postanowień tego dokumentu.

 • Avatar kjakubiak
  #leki

  Braki leków w centrum dyskusji publicznej i medialnej

  Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska przekazała resortowi zdrowia listę brakujących leków, na której znajduje się 180 pozycji. Są to leki stosowane m.in. w cukrzycy, nadciśnieniu, chorobach tarczycy, astmie, POChP i alergii. Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym uruchomiło infolinię dotyczącą braku leków. Prezes URPL przypomina w komunikacie o obowiązku zapewnienia dostępności produktów leczniczych przez podmioty odpowiedzialne.

 • Avatar kjakubiak
  #who

  Nowa lista leków podstawowych WHO

  World Health Organization opublikowała nową listę leków podstawowych i nowy wykaz diagnostyki podstawowej, dodając m.in. nowe terapie onkologiczne i leki biologiczne stosowane w leczeniu stanów zapalnych.

 • Avatar mgondek
  #odkrycie

  Sukces badaczy z UW: odkryli związek przeciwbólowy 5000 razy silniejszy od obecnych

  Nowa substancja została opracowana przez zespół naukowców z Wydziału Chemii UW pod kierunkiem prof. Aleksandry Misickiej-Kęsik, przy współpracy z prof. Barbarą Przewłocką z Instytutu Farmakologii PAN. Związek wykazuje właściwości przeciwbólowe 5000 razy skuteczniej od obecnie dostępnych najsilniejszych środków przeciwbólowych.

Miodowa Nadaje

 • Avatar mgondek
  #rtr

  [WIDEO] Janusz Cieszyński: RTR raczej nie w tym roku

  - Koncepcja zaproponowana przez ekspertów MPiT zakłada przekierowanie na Rozwojowy Tryb Refundacyjny środków ze świadczeń, co w mojej ocenie nie znajdzie akceptacji - zauważył wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podczas konferencji Modern Healthcare Institute i mZdrowie.pl

url(array(), 'blogs_posts_latest') ?> url(array(), 'blogs_posts_latest') ?> renderWidget('Blogs_Posts', array('limit' => 24, 'slides' => 3, 'showAds' => false)) ?>

Medycyna więcej

 • Avatar mgondek
  #nieplodnosc

  Zbadają przyczyny męskiej niepłodności

  Wspólne badania naukowe, dotyczące leczenia niepłodności, zakłada porozumienie podpisane między opolskim Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii a Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu.

 • Avatar mgondek
  #gastroenterologia

  Dendrymery mogą zwiększyć potencjał leków u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit

  Innowacyjne nośniki ułatwią transport leku do tkanek zmienionych zapalnie i zmniejszą efekty uboczne terapii, na jakie narażeni są chorzy na nieswoiste zapalenia jelit. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego zbadają możliwości zastosowania dendrymerów jako nośników.

 • Avatar kjakubiak
  #onkologia

  Prof. Jan Walewski: jak to się robi w Ameryce

  W budowaniu relacji COI z MD Anderson chodzi o to, aby wyjść poza doraźne wizyty i zaprząc tę współpracę do poprawiania skuteczności opieki onkologicznej nad naszymi pacjentami. To ma różne wymiary - wdrażania badań klinicznych, nowych technologii i profilaktyki.

 • Avatar mgondek
  #onkologia

  Stosowanie aspiryny nie wpływa na wyniki leczenia raka gruczołu krokowego

  Badania przedkliniczne wykazały, że aspiryna (kwas acetylosalicylowy) hamuje wzrost komórek raka gruczołu krokowego i nasila ich apoptozę. Badacze z Danii sprawdzili, czy stosowanie małych dawek aspiryny przez chorych na raka gruczołu krokowego wpływa na wyniki leczenia.

 • Avatar mgondek
  #nefrologia

  Pilotaż koordynowanej opieki nefrologicznej ruszy w październiku

  Wprowadzenie koordynowanej opieki nefrologicznej nad pacjentami z przewlekłą chorobą nerek przynieść może wiele korzyści - usprawnienie przepływu kadr w nowym, proponowanym systemie oznacza, że będzie można leczyć ambulatoryjnie więcej pacjentów za te same pieniądze. Pacjentowi zapewni przede wszystkim wyższą jakość leczenia i wydłuży życie.

 • Avatar mgondek
  #onkologia

  Przyjmowanie witaminy D3 może poprawiać wyniki leczenia onkologicznego

  Dwa badania kliniczne z randomizacją oceniły skuteczność suplementacji witaminy D3 u pacjentów z nowotworami. Chorzy na nowotwór otrzymujący wysokie dawki witaminy D3 mieli o 36 proc. niższe ryzyko zgonu lub progresji choroby oraz o 2 miesiące dłuższy czas do progresji choroby.

 • Avatar mgondek
  #psychiatria

  Pilotaż opieki psychiatrycznej zmniejsza liczbę hospitalizacji

  Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przystąpił do programu pilotażowego i rozpoczął realizację świadczeń w ramach UCZP w październiku 2018 roku. Teraz pochwalił się sukcesami - wzrostem świadczeń, spadkiem ilości pacjentów hospitalizowanych i poprawą kondycji finansowej.

 • Avatar mgondek
  #onkologia

  SOR-y z trudem rozpoznają powikłania immunoterapii

  Francuscy naukowcy sprawdzili rozpoznawalność objawów działań niepożądanych typowych dla immunoterapii wśród lekarzy z oddziałów ratunkowych, gdzie w pierwszej kolejności trafiają pacjenci z powikłaniami leczenia onkologicznego.

 • Avatar mgondek
  #chorobyzakazne

  Mniejsza liczba zakażeń HPV potwierdza skuteczność szczepienia

  Na łamach "The Lancet" opublikowano wyniki metaanalizy dotyczącej wpływu szczepienia przeciwko HPV na częstość zakażeń tym wirusem - wykazano znaczące zmniejszenie występowania zakażeń HPV w ciągu 5-8 lat od wprowadzenia szczepień.

 • Avatar mgondek
  #onkologia

  Magnetyczny znacznik precyzyjnie lokalizuje guza piersi

  Specjaliści ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze skorzystali z nowej metody oznaczania niedużych, operacyjnych guzów piersi - oznaczyli guza za pomocą specjalnego magnetycznego znacznika.

 • Avatar redakcja
  #hematologia

  Przewlekła białaczka limfocytowa - najczęstsza, trudno wykrywalna, trudno leczona

  Choroba rozpoczyna się w szpiku kostnym, gdy wskutek błędu w materiale genetycznym w czasie wytwarzania leukocytów zaczynają powstawać komórki nowotworowe. Wzrost ich liczby powoduje po pewnym czasie coraz mniejszą produkcję krwinek prawidłowych. W znacznej części przypadków organizm chorego przez dłuższy czas potrafi zachować równowagę pomiędzy produkcją krwinek prawidłowych i komórek nowotworowych. Choroba przebiega wówczas w sposób ukryty, objawów jest niewiele lub są niezauważalne. Dlatego też PBL jest zaliczana do chorób przewlekłych.

 • Avatar mgondek
  #kardiologia

  Pionierskie implantacje podskórnego rejestratora arytmii w Warszawie i Poznaniu

  Zabiegi implantacji najnowszej, trzeciej generacji podskórnych miniaturowych rejestratorów arytmii wykonały w Polsce równocześnie dwa ośrodki: I Katedra i Klinika Kardiologii WUM oraz I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Global Picture

 • Avatar kjakubiak
  #mra

  Umowa MRA pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi

  Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zakończyła ocenę wszystkich 28 organów kompetentnych UE w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, potwierdzając, że posiadają one zdolność, możliwości i procedury umożliwiające przeprowadzanie inspekcji GMP na poziomie równoważnym z FDA

Trendy i innowacje więcej

 • Avatar kjakubiak
  #rdtl

  Lawinowy wzrost liczby wniosków w ramach RDTL

  Od początku roku do Ministerstwa Zdrowia trafiły już 864 wnioski o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach procedury Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych. Tymczasem w całym 2018 roku złożono ich 818, co oznacza że ich liczba wzrosła niemal dwukrotnie.

 • Avatar mgondek
  #neurologia

  Polskie narzędzie zbada funkcjonowanie płata czołowego

  Trwają prace nad obrazowaniem mózgu, które dokładnie sprawdzi, jaki jego obszar aktywuje się przy danej czynności. W przyszłości mogłoby to pomóc przewidzieć ludzkie zachowanie.

 • Avatar mgondek
  #edukacja

  WUM najlepszą uczelnią medyczną w Polsce

  W najnowszym światowym rankingu szkół wyższych CWUR - The Center for World University Rankings na lata 2019-2020, Warszawski Uniwersytet Medyczny został oceniony najwyżej spośród krajowych uniwersytetów medycznych.

 • Avatar mgondek
  #e-recepta

  Asystenci medyczni wystawią e-receptę

  Ustawa o wdrażaniu rozwiązań w obszarze e-zdrowia została przyjęta przez Senat bez poprawek. W myśl jej zapisów asystenci medyczni będą mogli wystawiać e-recepty i e-skierowania, a recepta elektroniczna wystawiona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bedzie mogła zostać zrealizowana w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 • Avatar kjakubiak
  #wywiad

  Andrzej Matyja: gdybym był ministrem zdrowia...

  Najważniejsze jest zdecydowane przyspieszenie zwiększenia nakładów, a dofinansowanie można zapewnić przez stopniowy wzrost składki zdrowotnej. Następnie jasne określenie roli lekarza POZ i jego pozycji w systemie. Kolejna sprawa - to lepsze wykorzystywanie zasobów informatycznych i informacyjnych, które posiada Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarz nie jest urzędnikiem, trzeba odbiurokratyzować jego pracę i pozwolić mu leczyć. Trzeba też zająć się prawdziwą edukacją zdrowotną i zwiększyć świadomość społeczną na temat zdrowia, m.in. wprowadzając ustawę o prawach i obowiązkach pacjenta.

 • Avatar mgondek
  #edukacja

  RPP proponuje wprowadzenie do szkół przedmiotu "Wiedza o zdrowiu"

  Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, wystąpił do ministra zdrowia i ministra edukacji z prośbą o rozważenie wprowadzenia przedmiotu „Wiedza o zdrowiu” do szkolnego programu nauczania. Zarówno w ocenie Rzecznika Praw Pacjenta, jak i Najwyższej Izby Kontroli istotnym elementem strategii ochrony zdrowia powinien być rozwój edukacji kształtującej świadomość osobistej odpowiedzialności obywateli za swoje zdrowie.

 • Avatar mgondek
  #onkologia

  Debata "Zmiany w onkologii - pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej"

  Wypowiedzi uczestników debaty "Zmiany w onkologii" zorganizowanej przez mZdrowie.pl.

 • Avatar kjakubiak
  #onkologia

  Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej zaczyna spełniać oczekiwania

  Nie ma odwrotu od pilotażu i wprowadzania sieci ośrodków jako modelu organizacyjnego polskiej onkologii. Z uwagi na brak danych historycznych i punktów odniesienia, jedyną metodą wprowadzania zmian jest rozwój pilotażu i reagowanie na pojawiające się wnioski i sygnały, tak aby modelować proces w trakcie jego prowadzenia. Kluczowe obszary decydujące o sukcesie - to przede wszystkim tworzenie modelu zbierania wiarygodnych danych, wprowadzanie oceny jakościowej, stosowanie spójnych standardów i wytycznych oraz współpraca ośrodków. Takie najważniejsze wnioski wynikają z debaty mZdrowie.pl.

 • Avatar mgondek
  #diabetologia

  Polski smartwatch bezinwazyjnie zmierzy poziom glukozy we krwi

  Absolwenci Politechniki Wrocławskiej pracują nad urządzeniem do mierzenia poziomu glukozy we krwi przy pomocy światła - pomiar prowadzony będzie z wykorzystaniem metod optycznych i spektrofotometrycznych. Ma ono pomóc przede wszystkim diabetykom, ale także osobom będącym na diecie czy sportowcom.

 • Avatar mgondek
  #e-krew

  E-krew zoptymalizuje gospodarowanie zapasami krwi

  Projekt e-krew, realizowany przez CSIOZ, obejmuje budowę systemu informatycznego, który będzie odpowiadał na potrzeby centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, a także dawców i kandydatów na dawców.

 • Avatar mgondek
  #specjalizacje

  BCC: zyskamy specjalistów o wysokich kwalifikacjach

  "Efektem pprzyjętego projektu nowelizacji ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, może być zwiększenie liczby specjalistów, a co za tym idzie większa dostępność do profesjonalistów w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia" - oceniają eksperci BCC.

 • Avatar mgondek
  #szczepienia

  Grypa i jej powikłania dotkliwym problemem najmłodszych

  - Ryzyko ciężkiego przebiegu grypy i wystąpienia groźnych powikłań pogrypowych jest najwyższe u najmłodszych, do ukończenia 5. roku życia. Jednocześnie co roku w Polsce występuje bardzo niski procent zaszczepienia dzieci przeciw grypie – poniżej 1% - mówili eksperci podczas spotkania zorganizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

#takasytuacja

 • Avatar kjakubiak
  #usa

  Houston? mamy problem z rakiem!

  Zwalczanie chorób nowotworowych jest jednym z największych wyzwań cywilizacyjnych na najbliższe dziesięciolecia, jeśli chodzi o ochronę zdrowia – mówił prezydent Andrzej Duda w centrum onkologicznym Uniwersytetu Teksas.

Pacjent więcej

 • Avatar redakcja
  #diabetologia

  Walka o refundację leków na cukrzycę: "nie rozumiemy, dlaczego..."

  Organizacje pacjenckie domagają się wyjaśnień od obu stron procesu refundacyjnego, czyli Ministra Zdrowia i przedstawicieli firm farmaceutycznych odnośnie przeciągających się procesów refundacyjnych dla leków z grup flozyn i inkretyn. Wystosowały apel, aby zintensyfikować rozmowy na rzecz ich pilnego udostępnienia w refundacji. Podkreślają wyniki ostatnich badań, zgodnie z którymi inkretyny iniekcyjne i flozyny mają udowodniony wpływ na obniżenie ryzyka sercowo-naczyniowego.

 • Avatar mgondek
  #onkologia

  Polki nadal nie wykonują regularnych badań piersi

  Najczęstszymi powodami są lęk przed otrzymaniem diagnozy, trudnym leczeniem, naznaczeniem społecznym, czy obawa przed brakiem dostępu do terapii. Ten lęk każdego roku skutecznie powstrzymuje Polki przed regularnymi badaniami, rozmową o zdrowiu, a także poinformowaniem najbliższych o diagnozie raka piersi.

 • Avatar mgondek
  #rpp

  RPP: najwięcej uchybień na SOR-ach i w poradniach

  Analiza rozstrzygnięć w ramach prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowań wyjaśniających wskazuje, że najczęściej podnoszonymi przez wnioskodawców były naruszenie praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych, dokumentacji medycznej, informacji oraz poszanowania intymności i godności. Dotyczyło to głównie lecznictwa szpitalnego oraz świadczeń udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 • Avatar kjakubiak
  #ETO

  Opieka transgraniczna nie działa wystarczająco dobrze

  Pacjenci w Unii Europejskiej wciąż napotykają trudności w korzystaniu z rozwiązań przewidzianych w unijnej dyrektywie w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej – stwierdzono w nowym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Aby osiągnąć ambitne cele w dziedzinie transgranicznej opieki zdrowotnej w UE, konieczne jest usprawnienie zarządzania.

 • Avatar mgondek
  #diabetologia

  Sopot chce zmniejszyć zachorowalność na cukrzycę typu 2

  Program profilaktyki cukrzycy typu 2 w Sopocie obejmie osoby z grupy podwyższonego ryzyka, czyli od 35. do 64. roku życia. Na realizację przeznaczono ponad 260 tys. zł, z czego wartość dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego wynosi blisko 250 tys. zł.

 • Avatar mgondek
  #kardiologia

  Pacjenci z implantami powinni ostrożnie podchodzić do współżycia seksualnego

  Czy seks może być groźny dla pacjenta ze wszczepionym urządzeniem wspomagającym pracę serca? Jakie jest ryzyko, że porywy namiętności spowodują wyładowanie kardiowertera-defibrylatora? Kiedy po zabiegu można na nowo podjąć współżycie? Na pytania odpowiada dr hab. n. med. Maciej Kempa, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 • Avatar mgondek
  #onkologia

  Kobiety z zaawansowanym rakiem piersi nie chcą być niewidzialne

  Najnowsza odsłona kampanii „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa” uwidacznia potrzeby kobiet z zaawansowanym rakiem piersi i podkreśla konieczność zauważenia ich problemów przez społeczeństwo - lękiem przed diagnozą, stygmatyzacją i trudnym leczeniem. Pacjentki chcą o tym mówić głośno, bo – jak podkreślają – stają się dla społeczeństwa i systemu niewidzialne.

 • Avatar mgondek
  #nfz

  NFZ poprawi dostęp do kompleksowej informacji?

  Telefoniczna Informacja Pacjenta będzie dostępna całodobowo we wszystkie dni tygodnia, a jej konsultanci poinformują pacjentów również o dostępności leków. Centrala NFZ poinformowała o wrześniowych zmianach w dostępie do całodobowej, telefonicznej usługi.

 • Avatar mgondek
  #urologia

  Pacjenci z rakiem stercza: czujemy się oszukani

  Pacjenci z rakiem stercza nie doczekali się nowych leków na lipcowej liście, choć Ministerstwo Zdrowia zapowiadało, że na liście się pojawią. Oczekują wyjaśnień dotyczących sztucznego utrzymywania monopolu na jeden lek przed chemioterapią.

 • Avatar mgondek
  #psychologia

  OZZP: publiczna opieka psychologiczna to fikcja

  - O tym jak ważna jest pomoc psychologiczna politycy przypominają sobie zazwyczaj wtedy, gdy dojdzie do sytuacji kryzysowej - w przypadku klęsk żywiołowych, rodzinnych tragedii i katastrof - zauważa Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów.

 • Avatar mgondek
  #cukrzyca

  Możemy uniknąć zgonów i powikłań cukrzycy typu 2

  Polscy pacjenci nie mają dostępu do innowacyjnego leczenia cukrzycy typu 2, a refundacja niektórych z tych leków mogłaby wpłynąć na poprawę efektów leczenia, a tym samym zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań - wskazują autorzy raportu "Zapobieganie i leczenie powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy typu 2 – perspektywa pacjenta".

 • Avatar mgondek
  #onkologia

  Pacjenci: stan opieki onkologicznej jest dramatyczny

  - Nie ma postępów w onkologii, brakuje rejestrów i wytycznych - wskazują władze Fundacji Onkologicznej Alivia i apelują do Ministra Zdrowia o przekazanie pilnej informacji w sprawie stanu prac nad rejestrami medycznymi w onkologii oraz wytycznymi postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Jak żyć?

 • Avatar redakcja
  #sport

  Jazda na rowerze jest bezpieczna onkologicznie

  Uprawianie kolarstwa nie przyczynia się do raka jądra. Wielcy kolarze pokazują, że choroba jest uleczalna i nie wyklucza z dalszego uprawiania tego sportu.

W Biznesie więcej

 • Avatar mgondek
  #TOPSOR

  TOPSOR z unijnym dofinansowaniem

  Wprowadzanie TOPSOR (Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) otrzyma wsparcie ze środków unijnych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i zastępca dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Marcin Podgórski podpisali umowę na dofinansowanie projektu .

 • Avatar mgondek
  #biznes

  1,7 mld zł na wsparcie działalności R&D

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejne dwa konkursy w formule Szybkiej Ścieżki dla firm zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na prace badawczo-rozwojowe. Na wsparcie nowatorskich projektów NCBR przeznaczy łącznie 1,7 mld zł.

 • Avatar mgondek
  #kardiologia

  Instytut Kardiologii z dofinansowaniem na leczenie zaburzeń rytmu

  Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski i dyrektor Instytutu Kardiologii, prof. Tomasz Hryniewiecki podpisali umowę na realizację projektu „Odtworzenie ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie”.

 • Avatar mgondek
  #rtr

  PZPPF: branża czeka na Rozwojowy Tryb Refundacyjny

  Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego podkreśla, że wprowadzenie Rozwojowego Trybu Refundacyjnego jest oczekiwanym przez przemysł narzędziem, które pozwoli na zwiększenie produkcji leków w kraju, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo Polaków.

 • Avatar mgondek
  #POZ

  Granty dla placówek POZ na poprawę architektury, komunikacji i dostępności cyfrowej

  Ruszył nabór wniosków o grant dla placówek POZ na poprawę ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i innych pacjentów o szczególnych potrzebach. Na realizację działań poprawiających dostępność architektoniczną, cyfrową, komunikacyjną i organizacyjną przeznaczono 80 mln zł.

 • Avatar mgondek
  #dofinansowanie

  Ponad 3,6 mln zł dofinansowania dla dwóch szpitali na Mazowszu

  Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podpisał dwie umowy na dofinansowanie projektów ze środków unijnych na Mazowszu. Łączna wartość tych dwóch projektów wynosi 3,61 mln zł.

 • Avatar kjakubiak
  #bioton

  Umowa Biotonu z Yifan Pharmaceutical o współpracy w zakresie analogów insulin

  Bioton zawarł z Yifan Pharmaceutical umowę dotyczącą substancji aktywnych analogów insulin oraz ostatecznego produktu leczniczego (w formie gotowej) od ich produkcji do komercjalizacji.

 • Avatar kjakubiak
  #pactt

  Pakt Pfizera z PACTT

  Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) we współpracy z firmą Pfizer uruchomiają Akademię Efektywnych Badań Przedklinicznych

 • Avatar mgondek
  #rtr

  [WIDEO] Janusz Cieszyński: RTR raczej nie w tym roku

  - Koncepcja zaproponowana przez ekspertów MPiT zakłada przekierowanie na Rozwojowy Tryb Refundacyjny środków ze świadczeń, co w mojej ocenie nie znajdzie akceptacji - zauważył wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podczas konferencji Modern Healthcare Institute i mZdrowie.pl

 • Avatar mgondek
  #dotacja

  58 mln zł na termomodernizację Centrum Zdrowia Dziecka

  Centrum Zdrowia Dziecka w ramach umowy z NFOŚiGW otrzyma dotację w wysokości prawie 58 mln zł na termomodernizację 15 budynków wchodzących w skład Instytutu.

 • Avatar mgondek
  #NASH

  Pharmena potwierdza skuteczność leku 1-MNA w leczeniu NASH

  Pharmena zakończyła badania przedkliniczne leku 1-MNA na modelu zwierzęcym. Wyniki badań potwierdziły istotny wpływ na kluczowe parametry rozwoju niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH) oraz w leczeniu zwłóknienia wątroby.

 • Avatar kjakubiak
  #takeda

  Novartis kupuje od Takedy lek stosowany w chorobie suchego oka

  Takeda ogłosiła zakończenie sprzedaży swojego produktu firmie Novartis za 3,4 mld USD płatne z góry w gotówce. Xiidra jest pierwszym i jedynym lekiem na receptę zatwierdzonym przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, stosowanym w chorobie suchego oka, z mechanizmem działania ukierunkowanym na stan zapalny.

Patronat

 • Avatar kjakubiak
  #krynica

  Tematy paneli na tegorocznym Forum Ochrony Zdrowia

  Udział w 10. FOZ w Krynicy już zapowiedziało ponad 500 gości z Polski i z zagranicy. Instytut Studiów Wschodnich informuje, że są wśród nich: przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, parlamentarzyści, prezesi NFZ, przedstawiciele agencji rządowych, przedstawiciele instytucji samorządowych, wybitni specjaliści ochrony zdrowia – naukowcy i praktycy, dyrektorzy szpitali, przedstawiciele biznesu, media ogólnopolskie i branżowe.

 • Avatar kjakubiak
  #krynica

  Krynica zaprasza po raz dziesiąty

  Dziesiąta edycja Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy odbędzie się w dniach 3-5 września 2019 roku.

Kadry więcej

Jak uważasz?

Kto ma rację w sporze o liczenie 6% PKB?


Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.