Radio mZdrowie.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.mZdrowie.pl oraz stosowanie plików cookies

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.mZdrowie.pl w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) jest Modern Healthcare Institute sp. z o.o., ul. Zabłocińska 6 lok. 46, 01-697 Warszawa, REGON: 368041956, KRS: 0000690383

2. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt drogą mailową: iod@mzdrowie.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego Administratorowi przez Użytkownika zezwolenia. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako element bazy danych przechowywany na serwerze właściciela serwisu odpowiednio zabezpieczony zapewniający właściwą ochronę.

4. Rejestracja w serwisie (obowiązkowa dla blogerów i komentatorów) wymaga uzupełnienia formularza, udostępnienia swojego adresu e-mail, danych w postaci imienia i nazwiska oraz opcjonalnego udostępnienia wizerunku w postaci zdjęcia, do przetwarzania przez Administratora serwisu. Pozostali użytkownicy korzystają z serwisu bez zbierania danych osobowych za wyjątkiem anonimowego wpisu do rejestru numerów IP, z których nastąpiło połączenie z serwerem.

5. Dane osobowe przetwarzane są w celach wyszczególnionych poniżej:

5.1. Analiza aktywności Użytkowników serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych w postaci:

– daty i godziny odwiedzin serwisu

– czasu spędzonego w serwisie

– rodzaju systemu operacyjnego

– przybliżonej lokalizacji

– rodzaju przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania serwisu

– odwiedzonych podstron

5.2. Przesyłanie powiadomień e-mail wymaga przetwarzania danych osobowych w postaci:

– adresu e-mail,

– imienia i nazwiska

5.3. Przesyłanie wiadomości marketingowych – newsletter lub mailing – wymaga przetwarzania danych osobowych w postaci:

– adresu e-mail,

– imienia i nazwiska

5.4. Dane osobowe przetwarzane w celu analizy preferencji i zachowania Użytkownika oraz tworzenia profilu Użytkownika dla celów marketingowych (profilowanie) oraz marketingu bezpośredniego:

– Analiza i tworzenie profilu dla celów marketingowych: przetwarzane będą dane osobowe podane w formularzu zapisu do newslettera, informacje związane z  aktywnością w ramach serwisu w ciągu ostatnich 24 miesięcy (historia), częstotliwość i sposób korzystania z konta użytkownika, dane geolokalizacyjne, pliki cookies oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywnościach, tj. odwiedzanych miejscach oraz aktywności w serwisie, informacje techniczne o urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki);

– W celu marketingu bezpośredniego, tj. informowania o produktach i usługach, w tym informacjach marketingowych pochodzących od partnerów serwisu, przetwarzane będą dane z profilu i formularza zapisu do newslettera.

Prawa Użytkownika

1. Każdy Użytkownik, który zarejestrował konto w serwisie i udostępnił swoje dane osobowe, ma zapewniony dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia ich w części lub całości z poziomu edycji własnego konta w serwisie.

2. Modern Healthcare Institute sp. z o.o. nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom chyba, że zakresie i celu przewidzianym przez prawo i na wniosek uprawnionego organu państwa.

3. Zgody marketingowe i na wysyłkę newslettera zarejestrowany Użytkownik może odwołać (odkliknąć) z poziomu swojego profilu w serwisie.

4. Reklamy wyświetlane w serwisie wykorzystują zewnętrzne systemy reklamowe.

Pliki cookies

1. Serwis mZdrowie.pl korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

2. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej, poprzez aktywację przycisku “Akceptuj”, Użytkownik akceptuje umieszczenie przez stronę internetową plików cookies na swoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie).

3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Użytkownika lub osób trzecich.

4. Serwis może umieszczać na urządzeniu Użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe.

5. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu:

– zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,

– statystycznym,

– przystosowania strony internetowej do preferencji Użytkownika

– reklamowym, umożliwiając dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.

7. Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na urządzeniu Użytkownika i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w serwisie oraz sposobu korzystania z serwisu.

8. Serwis korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera, w celu analizy pracy systemu informatycznego, informacje dotyczące urządzenia (typ urządzenia i przeglądarki, z jakiej korzysta Użytkownik,  IP komputera Użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia).

9. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek Użytkownik może sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies.

10. Użytkownik może usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem z serwisu.

11. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies można znaleźć pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.

12. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), serwis przechowuje pliki cookies przez okres do pięciu lat.

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Informacje o zmianach Polityki prywatności zostaną udostępnione drogą mailową lub udostępnione w serwisie.

3. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.04.2019 roku.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.