Autorzy więcej

Instytut Kardiologii poprowadzi cztery nowe rejestry

Powstaną cztery rejestry dotyczące leczenia i zabiegów kardiologicznych. Obejmą zabiegi ablacji, mechaniczne wspomaganie krążenia, przeznaczyniowe ekstrakcje elektrod oraz leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Będą prowadzone przez Instytut Kardiologii i administrowane przez NFZ.

Instytut Kardiologii poprowadzi cztery nowe rejestry
Tomasz Hryniewiecki
źródło: Flickr MZ

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie utworzenia czterech nowych rejestrów.

Krajowy Rejestr Mechanicznego Wspomagania Krążenia

Dotyczyć będzie następujących zabiegów:

 1. wszczepianie pozaustrojowych pneumatycznych pomp wspomagania krążenia,
 2. wszczepianie wewnątrzustrojowych pomp wspomagania krążenia,
 3. wszczepianie wspomagania krążenia systemem ECLS ECMO,
 4. wszczepianie całkowicie sztucznego serca,
 5. wszczepianie innych pomp wspomagania krążenia.

Zabiegi te wykonuje w Polsce około 200 ośrodków. Koszt utworzenia rejestru szacowany jest na 173 500 zł, natomiast roczny koszt funkcjonowania na 438 000 zł.

Według uzasadnienia projektu, utworzenie rejestru ma stworzyć możliwość zbiorczej analizy wszystkich pacjentów z mechanicznym wspomaganiem krążenia oraz monitorowanie powikłań i lepsze zrozumienie dla wyzwań stojących przed polskimi ośrodkami. Utworzenie rejestru powinno także zmniejszyć koszty oraz zagwarantować pełną kontrolę wszczepienia i opieki nad pacjentem, ostatecznie optymalizując jakość terapii.

Krajowy Rejestr Ablacji Podłoża Arytmii

Dotyczyć będzie ośrodków wykonujących zabiegi ablacji podłoża arytmii: przeznaczyniowe oraz z dostępów epikardialnych. Koszty utworzenia tego rejestru są szacowane na 460 800 zł, natomiast roczny koszt funkcjonowania na 972 000 zł.

W 2016 r. ablacje wykonywano w Polsce w 91 ośrodkach, w liczbie 323 zabiegów na 1 milion mieszkańców. W zakresie ablacji związanej z migotaniem przedsionków wykonuje się 91 zabiegów na 1 mln mieszkańców. Liczba ablacji rośnie w naszym kraju o ponad 15 proc. rocznie i jest to jeden z najszybszych wzrostów w Europie.

Krajowy Rejestr Ablacji ma zapewnić nadzór nad krajowym wykorzystaniem zaleceń klinicznych, określenie potrzeb pacjentów oraz kierunkowanie prospektywnych opracowań naukowych. Według uzasadnienia ma przynieść także poprawę jakości i optymalizację kosztów wykonywanych zabiegów oraz wzrost liczby pacjentów powracających do aktywności społecznej i zawodowej.

Krajowy Rejestr Infekcyjnego Zapalenia Wsierdzia

Obejmie około 500 ośrodków prowadzących:

 1. leczenie szpitalne zachowawcze infekcyjnego zapalenia wsierdzia,
 2. leczenie zabiegowe infekcyjnego zapalenia wsierdzia,
 3. leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia oraz monitorowanie pacjenta po przebytym leczeniu w poradniach specjalistycznych

W 2017 roku w Polsce miały miejsce 1342 hospitalizacje dla 1136 pacjentów z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia. Koszt utworzenia rejestru szacowany jest na 173 500 zł, a roczny koszt funkcjonowania na 438 000 zł.

Wdrożenie projektowanego rejestru pozwoli na ocenę czynników sprzyjających IZW oraz poprawę skuteczności identyfikacji czynnika etiologicznego IZW. Możliwe stanie się ocena kompleksowości opieki nad pacjentami oraz wyników operacji kardiochirurgicznych, monitorowanie efektywności opieki, w tym odległych wyników leczenia, a także ocena ocena jakości i skuteczności leczenia pacjentów w tym rodzaju antybiotykoterapii.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu dzięki rejestrowi zostanie stworzony „złoty standard" postępowania z pacjentami ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki oraz leczenia powikłań. Stworzone zostaną centra konsultacyjne dla pacjentów z podejrzeniem IZW i będących w trakcie leczenia, w tym konsultacji badań obrazowych (echokardiograficznych, radiologicznych) i badań dotyczących diagnostyki mikrobiologicznej wraz z utworzeniem referencyjnego centrum diagnostyki bakteriologicznej i centrum diagnostyki obrazowej.

Możliwa będzie ocena częstości IZW u pacjentów po implantacji wewnątrzsercowych urządzeń wszczepialnych w zależności od ich złożoności oraz ocena przyczyn kolejnych hospitalizacji, w tym ewentualnego nawrotu IZW i ponownego zakażenia. Rejestr powinien także doprowadzić do optymalizacji kosztów leczenia pacjentów z IZW.

Krajowy Rejestr Przeznaczyniowych Ekstrakcji Elektrod

Dotyczyć będzie przeznaczyniowych ekstrakcji elektrod, w okresie powyżej 6 miesięcy od ich wszczepienia, w tym wykazywanych w połączeniu z inną procedurą. Obejmie początkowo 20 ośrodków, natomiast w najbliższych latach ze względu na rosnące potrzeby, doposażanie i edukację ośrodków liczba ta może dojść do 30. W 2017 roku wykonano w Polsce 1450 zabiegów TLE, z tego 60 proc. ze wskazań klasy I - infekcyjnych. Szacuje się, że ogólnokrajowe potrzeby mogą sięgać około 2000 zabiegów rocznie. Koszty utworzenia rejestru szacowane są na 460 800 zł, natomiast roczny koszt funkcjonowania na 972 000 zł.

Utworzenie rejestru ma poprawić nadzór i jakość leczenia pacjentów oraz monitorowanie powikłań. Powstanie możliwość krajowej analizy wszystkich pacjentów poddawanych corocznie zabiegom. Rejestr ma doprowadzić do obniżenia kosztów leczenia oraz pełnej kontroli skuteczności i bezpieczeństwa doraźnego i średnioterminowego.

Data:
Kategoria: Prawo
Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.

Prawo

 • Avatar mgondek

  PharmaNET: za dużo uprawnień w ręce samorządu aptekarskiego

  ZPA PharmaNET pozytywnie odnosi się do głównego celu projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, jakim jest kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce, jednak wskazuje, że projekt w wielu miejscach wymaga doprecyzowania - zwłaszcza w punktach zwiększających uprawnienia samorządu aptekarskiego.

Leki

 • Avatar kjakubiak

  Negocjacje cenowe blokują refundację nowych leków na cukrzycę

  W Ministerstwie Zdrowia rozpatrywane są wnioski o objęcie nowych dotychczas nierefundowanych leków stosowanych w leczeniu cukrzycy, takich jak empagliflozyna, kanagliflozyna, dapagliflozyna i semaglutyd. Pozytywne rekomendacje AOTMiT, przeważnie warunkowe, nie doprowadziły do objęcia ich refundacją z powodów finansowych. Komisja Ekonomiczna odrzuciła dotychczas w ostatnich dwóch latach wszystkie propozycje finansowe producentów, oczekując, aby zaproponowali korzystniejsze ceny swoich leków.

Medycyna

Trendy

 • Avatar mgondek

  WUM najlepszą uczelnią medyczną w Polsce

  W najnowszym światowym rankingu szkół wyższych CWUR - The Center for World University Rankings na lata 2019-2020, Warszawski Uniwersytet Medyczny został oceniony najwyżej spośród krajowych uniwersytetów medycznych.

Pacjent

 • Avatar kjakubiak

  Opieka transgraniczna nie działa wystarczająco dobrze

  Pacjenci w Unii Europejskiej wciąż napotykają trudności w korzystaniu z rozwiązań przewidzianych w unijnej dyrektywie w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej – stwierdzono w nowym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Aby osiągnąć ambitne cele w dziedzinie transgranicznej opieki zdrowotnej w UE, konieczne jest usprawnienie zarządzania.

Kadry

Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.