Autorzy więcej

Asystenci zdrowienia standardem, a nie wyjątkiem

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego przewiduje m.in. doprecyzowanie przepisów dotyczących finansowania i rozliczania programu pilotażowego w kontekście ryczałtu na populację. Projekt wskazuje także potrzebę zatrudniania asystentów zdrowienia w centrach, których obecność - według projektodawców - powinna być standardem.

Asystenci zdrowienia standardem, a nie wyjątkiem
źródło: Pixabay

"Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 852 i 1786), wynika przede wszystkim z doświadczeń związanych z dotychczasową realizacją programu pilotażowego w odniesieniu do założeń wskazanych w rozporządzeniu. W ramach przedmiotowej nowelizacji są doprecyzowywane przepisy związane ze sposobem finansowana i rozliczania programu pilotażowego w kontekście ryczałtu na populację. Wynika to ze zidentyfikowanych rozbieżności interpretacyjnych zasygnalizowanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia" - wskazało Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do projektowanej nowelizacji.

Asystenci zdrowienia standardem

Jednoznacznie wskazano potrzebę zatrudniania w centrum asystentów zdrowienia. "Dotychczasowe brzmienie okazało się niewystarczające na rzecz rozwoju takiego zatrudnienia, a zatrudnianie asystentów zdrowienia w centrum powinno być standardem, a nie wyjątkiem" - podkreślają autorzy nowelizacji.

To zmiana doprecyzowująca wynikającą z wielokrotnie zgłaszanych przez przedstawicieli centrali Funduszu wątpliwości w kwestii zatrudniania w centrum pracowników socjalnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zatrudnienie pracownika socjalnego jest ocenianym warunkiem m. in.: dla świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych, świadczeń dziennych psychiatrycznych dla dorosłych i świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych. Konieczne i uzasadnione jest w tym kontekście jednoznaczne potwierdzenie zasady zatrudniania pracowników socjalnych w centrum.

Waloryzacja stawki ryczałtu

Projektowane zmiany mają na celu również doprecyzowanie mechanizmu waloryzacji stawki ryczałtu. W projekcie proponuje się ustalenie stawki w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości stawki podstawowej (75 zł) powiększonej proporcjonalnie o wzrost sumy świadczeń psychiatrycznych wynikającej z planu finansowego NFZ z dnia 5 czerwca 2019 r. w stosunku do planu pierwotnego na 2018 r., będącego podstawą do ustalenia pierwotnej stawki.

Kolejne przepisy określają warunki waloryzacji stawki w kolejnych okresach rozliczeniowych w oparciu o informacje zawarte w sprawozdaniach kwartalnych NFZ. Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, proponowany mechanizm będzie polegał na ustalaniu wartości stawki na kolejny okres rozliczeniowy (pod warunkiem wzrostu poziomu finansowania zakresu świadczeń – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień). Wartość stawki będzie określana mniej więcej w połowie okresu rozliczeniowego, w momencie przyjęcia przez Radę NFZ sprawozdania kwartalnego za kwartał poprzedzający dany okres rozliczeniowy. 

Ograniczenie migracji pacjentów do centrum

Projekt wprowadza także limit ograniczający migrację pacjentów do centrum. "Jest to konieczne z uwagi na występującą praktykę niektórych oddziałów wojewódzkich polegającą na obejmowaniu umową pilotażową świadczeń dla pacjentów spoza obszaru pilotażu w dużej skali, porównywalnej lub przekraczających wartość ryczałtu na populację" - podkreśla Ministerstwo Zdrowia.


Zgłaszanie uwag możliwe jest do 23 sierpnia 2019 r.,

a projekt nowelizacji znajduje się tutaj.


źródło: RCL

Data:
Kategoria: Prawo
Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.

Prawo

 • Avatar kjakubiak

  Szpitale i przychodnie nie potrafią liczyć kosztów leczenia

  AOTMiT przygotowała propozycję nowego standardu liczenia kosztów w podmiotach leczniczych. Zdecydowana większość szpitali i przychodni nie wie, ile kosztuje leczenie konkretnego pacjenta ani nie zna kosztów JGP. Nie posiada bowiem zintegrowanych systemów, nie stosuje jednolitych zasad rachunku kosztów, nadal w wielu przypadkach króluje w nich ręczne liczenie za pomocą arkuszy Excel.

Leki

Medycyna

Trendy

 • Avatar mgondek

  Asystenci medyczni wystawią e-receptę

  Ustawa o wdrażaniu rozwiązań w obszarze e-zdrowia została przyjęta przez Senat bez poprawek. W myśl jej zapisów asystenci medyczni będą mogli wystawiać e-recepty i e-skierowania, a recepta elektroniczna wystawiona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bedzie mogła zostać zrealizowana w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Pacjent

 • Avatar redakcja

  Walka o refundację leków na cukrzycę: "nie rozumiemy, dlaczego..."

  Organizacje pacjenckie domagają się wyjaśnień od obu stron procesu refundacyjnego, czyli Ministra Zdrowia i przedstawicieli firm farmaceutycznych odnośnie przeciągających się procesów refundacyjnych dla leków z grup flozyn i inkretyn. Wystosowały apel, aby zintensyfikować rozmowy na rzecz ich pilnego udostępnienia w refundacji. Podkreślają wyniki ostatnich badań, zgodnie z którymi inkretyny iniekcyjne i flozyny mają udowodniony wpływ na obniżenie ryzyka sercowo-naczyniowego.

Kadry

Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.