Autorzy więcej

Możemy uniknąć zgonów i powikłań cukrzycy typu 2

Polscy pacjenci nie mają dostępu do innowacyjnego leczenia cukrzycy typu 2, a refundacja niektórych z tych leków mogłaby wpłynąć na poprawę efektów leczenia, a tym samym zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań - wskazują autorzy raportu "Zapobieganie i leczenie powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy typu 2 – perspektywa pacjenta".

Możemy uniknąć zgonów i powikłań cukrzycy typu 2
Beata Ambroziewicz
źródło: mZdrowie.pl

Powikłania sercowo-naczyniowe cukrzycy typu 2 ogromnym problemem społecznym

Polska Unia Organizacji Pacjentów wspólnie z organizacjami pacjentów kardiologicznych i diabetologicznych powołała Koalicję Serce dla Cukrzycy, która rozpoczęła działania mające na celu poprawę opieki nad pacjentami z cukrzycą i powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Jednym z pierwszych działań Koalicji było przeprowadzenie na przełomie maja i czerwca 2019 r. badania ankietowego skierowanego do osób chorujących na cukrzycę i ich opiekunów (anonimową ankietę wypełniły 263 osoby chorujące na cukrzycę typu 2 i ich opiekunowie)

Zebrane opinie pacjentów były punktem wyjścia do opracowania raportu „Zapobieganie i leczenie powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy typu 2 – perspektywa polskiego pacjenta”. Wnioski z badania ankietowego posłużyły do przygotowania rekomendacji zmian w organizacji opieki nad chorymi na cukrzycę typu 2 w Polsce. W raporcie zostały zamieszczone również komentarze ekspertów klinicznych, systemowych oraz środowiska pacjentów.

- Należy zrobić wszystko, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia cukrzycy. Jeśli pacjenci będą żyli zgodnie z wytycznymi prewencyjnymi; będą szczupli, aktywni fizycznie, nie będą palić i będą stosować odpowiedni sposób żywienia, wtedy ryzyko wystąpienia cukrzycy obniży się - komentuje prof. dr hab. med. Artur Mamcarz, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Niewystarczający dostęp do nowoczesnych terapii w cukrzycy

70% ankietowanych twierdzi, że system opieki zdrowotnej w Polsce nie zaspokaja ich aktualnych potrzeb związanych z leczeniem cukrzycy. Taki sam odsetek ankietowanych ma problem z dostępem do diabetologa i uważa, że nie jest leczony zgodnie z aktualnymi standardami klinicznymi. 80% ankietowanych ma problem z dostępem do lekarzy innych specjalności w związku z leczeniem cukrzycy.

90% respondentów uważa, że dostęp do nowoczesnych terapii w cukrzycy nie jest wystarczający. Połowa ankietowanych uważa, że ich wiedza na temat cukrzycy i jej powikłań jest niewystarczająca. 80% ankietowanych stwierdziło, że ich sytuacja materialna pogorszyła się w związku z zachorowaniem na cukrzycę.

Obszary wymagające dodatkowego finansowania wg ankietowanych to przede wszystkim: dostęp do nowoczesnych leków, dostęp do lekarzy diabetologów oraz lekarzy innych specjalności oraz leczenie powikłań cukrzycy. 

Największe trudności z jakimi borykają się pacjenci chorzy na cukrzycę w Polsce to: dostęp do nowoczesnych terapii, dostęp do lekarzy, sytuacja finansowa, leczenie powikłań cukrzycy i poczucie wykluczenia społecznego. 

Najważniejsze zmiany potrzebne w opiece nad chorymi na cukrzycę, wg ankietowanych, to: ułatwienie dostępu do nowoczesnych terapii, szybszy dostęp do diabetologa i innych specjalistów, pomoc finansowa chorym i ich rodzinom.

Konieczne konkretne działania Ministerstwa Zdrowia

Kluczowym celem opieki nad pacjentem z cukrzycą typu 2, powinno być zapobieganie powikłaniom, w tym przede wszystkim sercowo-naczyniowym, i w konsekwencji zmniejszenie liczby zgonów.  W Polsce konieczne są konkretne działania Ministerstwa Zdrowia, zmierzające do poprawy dostępu chorych na cukrzycę typu 2 do leczenia zgodnego z zaleceniami klinicznymi.  Podstawową rolę powinna pełnić edukacja polskiego społeczeństwa w zakresie profilaktyki, diagnostyki, i leczenia cukrzycy odbywająca się w szkole, miejscu pracy, gabinecie lekarza POZ oraz w mediach. Organizacje pacjenckie powinny być partnerem w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań, mających na celu stworzenie kompleksowego i przyjaznego systemu opieki nad chorym na cukrzycę w Polsce.

-  Pomimo swojego poważnego charakteru, nie jest wystarczająco priorytetowo traktowana zarówno przez pacjentów oraz osoby nią zagrożone, jak i przez decydentów - wskazuje mgr Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Beata Ambroziewicz, prezes zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów podkreśla: - Najważniejszym celem opieki nad pacjentem z cukrzycą typu 2, powinno być zapobieganie powikłaniom, w tym najczęściej występującym sercowo-naczyniowym i w konsekwencji poprawa jakości i długości życia chorych na cukrzycę osób. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości  w obszarze występowania powikłań sercowo-naczyniowych w przebiegu cukrzycy.

- Rola konsultacji jest niezmiernie ważna. Już dawno została rozwinięta koncepcja zespołu wielospecjalistycznego opiekującego się chorym na cukrzycę w Polsce i w różnych ośrodkach jest aktywnie rozwijana. Jeśli chodzi o strukturę oficjalną jest to jeszcze obszar do poprawy, natomiast w praktyce zwykle każdy z diabetologów jest w stałym kontakcie z lekarzami innych specjalności - komentuje prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak, Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dwie prędkości opieki i leczenia cukrzycy

Według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Polsce konieczne są konkretne działania rządu, zmierzające do poprawy dostępu chorych na cukrzycę do leczenia zgodnego ze standardami klinicznymi. Zastosowanie optymalnego leczenia u pacjentów z cukrzycą przyniesie wymierną wartość, bowiem koszty leczenia powikłań (sercowo-naczyniowych, stopy cukrzycowej) są wielokrotnie wyższe niż leczenie cukrzycy zgodne ze standardami klinicznymi.

Równolegle należy opracowywać i wdrażać kompleksowy i efektywny model opieki nad chorymi na cukrzycę oparty na działaniach edukacyjnych, profilaktycznych, skutecznej diagnostyce i terapii oraz zaangażowaniu i współodpowiedzialności pacjenta za proces leczenia.

W Polsce model opieki nad chorymi na cukrzycę ma „dwie prędkości”. Chorzy żyjący z cukrzycą typu 1 są leczeni na zbliżonym poziomie do krajów europejskich i mają dostęp do technologii medycznych zalecanych przez polskie standardy kliniczne. Optymalizacji wymaga jednak monitorowanie glikemii, dostęp do pomp insulinowych dla pacjentów powyżej 26 r.ż. oraz nowoczesnych analogów insulin. Inaczej wygląda sytuacja pacjentów z cukrzycą typu 2. Ta grupa chorych powinna mieć refundowane leki hipoglikemizujące o udowodnionym wpływie na obniżenie ryzyka sercowo-naczyniowego (nawet do 40%), oraz w konsekwencji liczby hospitalizacji i zgonów.


źródło: raport „Zapobieganie i leczenie powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy typu 2 – perspektywa polskiego pacjenta” / materiały prasowe

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.

Prawo

 • Avatar kjakubiak

  Instytut Kardiologii poprowadzi cztery nowe rejestry

  Powstaną cztery rejestry dotyczące leczenia i zabiegów kardiologicznych. Obejmą zabiegi ablacji, mechaniczne wspomaganie krążenia, przeznaczyniowe ekstrakcje elektrod oraz leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Będą prowadzone przez Instytut Kardiologii i administrowane przez NFZ.

Leki

Medycyna

Trendy

 • Avatar mgondek

  RPP proponuje wprowadzenie do szkół przedmiotu "Wiedza o zdrowiu"

  Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, wystąpił do ministra zdrowia i ministra edukacji z prośbą o rozważenie wprowadzenia przedmiotu „Wiedza o zdrowiu” do szkolnego programu nauczania. Zarówno w ocenie Rzecznika Praw Pacjenta, jak i Najwyższej Izby Kontroli istotnym elementem strategii ochrony zdrowia powinien być rozwój edukacji kształtującej świadomość osobistej odpowiedzialności obywateli za swoje zdrowie.

Pacjent

 • Avatar kjakubiak

  Opieka transgraniczna nie działa wystarczająco dobrze

  Pacjenci w Unii Europejskiej wciąż napotykają trudności w korzystaniu z rozwiązań przewidzianych w unijnej dyrektywie w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej – stwierdzono w nowym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Aby osiągnąć ambitne cele w dziedzinie transgranicznej opieki zdrowotnej w UE, konieczne jest usprawnienie zarządzania.

Kadry

Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.