Autorzy więcej

BCC krytykuje projekt rozporządzenia NFZ dotyczącego chemioterapii

Business Centre Club opublikował opinię do projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. „Wprowadzenie regulacji prezesa NFZ powoduje zamierzony brak możliwości przekazania podmiotom leczniczym środków na leczenie, co jest naruszeniem zasady bezlimitowego leczenia nowotworów” – uważają eksperci BCC.

BCC krytykuje projekt rozporządzenia NFZ dotyczącego chemioterapii
Wiktor Masłowski
źródło: YouTube

Leczenie raka bez limitu było głównym założeniem pakietu onkologicznego

W opinii BCC w proponowanym brzmieniu rozporządzenia w §1 pkt. 1 zaproponowane brzmienie ustępu 2 § 12 w pkt.2 jest nie do zaakceptowania. Brakuje finansowania leków lub substancji innych niż wymienione w programach lekowych. Nie wskazano źródła finansowania „leków z katalogu leków ani substancji z katalogu substancji”. „Należy przypomnieć́, że leczenie raka bez limitu było głównym założeniem funkcjonującego pakietu onkologicznego, w ramach którego pacjenci z podejrzeniem nowotworu są leczeni w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej, która nie jest programem zdrowotnym w rozumieniu art. 48 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" – ocenia BCC. Jest ona przeznaczona dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy.

Zagwarantować pacjentom dostęp do terapii

Eksperci BCC przypominają, że zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów miało usprawnić cały proces diagnostyczno-leczniczy, który odnosi się stricte do zestawu leków i substancji stosowanych w terapii onkologicznej. Chodziło o zagwarantowanie pacjentom dostępu do terapii niezależnie od skali wykorzystania przez szpital kontraktu z NFZ. Placówki mogły rozliczać świadczenia onkologiczne bez limitu pod warunkiem dotrzymania terminów diagnostyki i leczenia oraz zapewnienia odpowiedniej jakości tych świadczeń.

Nie było mowy o jakimkolwiek ograniczaniu stosowania jednocześnie leków z katalogu leków lub substancji z katalogu substancji oraz leków z katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych lub substancji z katalogu refundowanych substancji czynnych w programach lekowych jednoczasowo. Według BCC brak środków przekłada się na sytuację chorych oczekujących na leczenie. Eksperci podkreślają, że nowa regulacja potęguje zaniepokojenie podmiotów i pacjentów, którzy z powodu braku środków w NFZ muszą czekać w długich kolejkach do diagnostyki i nie mogą liczyć na sfinansowanie potrzebnych leków, kosztami pokrycia których Fundusz nie może obciążać budżetów świadczeniodawców, których sytuacja finansowa jest fatalna, szczególnie na skutek wprowadzania wielu regulacji płacowych, nie mających żadnego pokrycia w przekazywanych środkach finansowych

Data:
Kategoria: Prawo
Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.

Prawo

 • Avatar mgondek

  E-zdrowie podpisane przez Prezydenta

  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dot. wdrażania rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Regulacja m.in. poszerza uprawnienia asystentów medycznych o możliwość wystawiania w imieniu lekarzy e-recept i e-skierowań.

Leki

Medycyna

 • Avatar kjakubiak

  Prof. Jan Walewski: jak to się robi w Ameryce

  W budowaniu relacji COI z MD Anderson chodzi o to, aby wyjść poza doraźne wizyty i zaprząc tę współpracę do poprawiania skuteczności opieki onkologicznej nad naszymi pacjentami. To ma różne wymiary - wdrażania badań klinicznych, nowych technologii i profilaktyki.

Trendy

 • Avatar kjakubiak

  Andrzej Matyja: gdybym był ministrem zdrowia...

  Najważniejsze jest zdecydowane przyspieszenie zwiększenia nakładów, a dofinansowanie można zapewnić przez stopniowy wzrost składki zdrowotnej. Następnie jasne określenie roli lekarza POZ i jego pozycji w systemie. Kolejna sprawa - to lepsze wykorzystywanie zasobów informatycznych i informacyjnych, które posiada Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarz nie jest urzędnikiem, trzeba odbiurokratyzować jego pracę i pozwolić mu leczyć. Trzeba też zająć się prawdziwą edukacją zdrowotną i zwiększyć świadomość społeczną na temat zdrowia, m.in. wprowadzając ustawę o prawach i obowiązkach pacjenta.

Pacjent

 • Avatar kjakubiak

  Opieka transgraniczna nie działa wystarczająco dobrze

  Pacjenci w Unii Europejskiej wciąż napotykają trudności w korzystaniu z rozwiązań przewidzianych w unijnej dyrektywie w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej – stwierdzono w nowym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Aby osiągnąć ambitne cele w dziedzinie transgranicznej opieki zdrowotnej w UE, konieczne jest usprawnienie zarządzania.

Kadry

Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.