Autorzy więcej

Ministerstwo Zdrowia doreguluje zasady finansowania świadczeń w stanach nagłych

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt ten przewiduje zmiany regulujące podstawy finansowania i sposób ustalania wysokości wynagrodzenia świadczeniodawców, udzielających świadczeń w stanach nagłych.

Ministerstwo Zdrowia doreguluje zasady finansowania świadczeń w stanach nagłych
Janusz Cieszyński
źródło: Flickr MZ

Wynikiem projektowanych regulacji mają być zmiany, które doprecyzują i w sposób jednoznaczny określą zasady finansowania i sposób ustalania wysokości wynagrodzenia świadczeniodawców za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w stanach nagłych przez świadczeniodawców, którzy nie zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ponad kwotę zobowiązania określoną w umowie z NFZ.

NFZ pokryje koszty przygotowania i transportu

Dopuszczalne prawnie ma być pokrycie przez NFZ ewentualnych kosztów przygotowania pacjenta do transportu do świadczeniodawcy posiadającego umowę z płatnikiem oraz kosztów tego transportu, o ile świadczeniodawca takie koszty poniósł. Sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielnych w stanie nagłym możliwe ma być w razie ich realizacji w sytuacji braku możliwości bezpiecznego transportu pacjenta do świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto ma zostać normatywnie przesądzone, że płatnik może sfinansować udzielanie przedmiotowych świadczeń na poziomie nie wyższym niż cena danego świadczenia gwarantowanego stosowana w rozliczeniach między NFZ a świadczeniodawcami z tytułu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ poniesie koszty świadczeń udzielanych ponad kwotę zobowiązania?


Projekt przewiduje także wprowadzenie regulacji odnoszących się do ewentualnego ponoszenia przez NFZ kosztów świadczeń udzielanych ponad kwotę zobowiązania określoną w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zaproponowane przepisy określą zatem: charakter prawny roszczeń wynikających z udzielania ww. świadczeń (w sposób jednoznaczny na poziomie ustawy zostanie uregulowane, iż nie są one zobowiązaniem wynikającym z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), a także przesłanki, po spełnieniu których NFZ będzie mógł sfinansować ich udzielanie – w razie posiadania odpowiednich środków finansowych zabezpieczonych w planie finansowym płatnika i z uwzględnieniem pierwszeństwa w odniesieniu do świadczeń udzielonych w stanie nagłym.


Proponuje się również uregulowanie trybu postępowania mającego na celu uzyskanie przez świadczeniodawcę nieposiadającego umowy z NFZ a udzielającego świadczeń w stanie nagłym oraz przez świadczeniodawcę posiadającego taką umowę a udzielającego świadczeń ponad kwotę zobowiązania (również z tytułu stanów nagłych) zapłaty z tytułu realizacji tych świadczeń oraz zasady dokonywania płatności.


źródło: BIP Rady Ministrów

Data:
Kategoria: Prawo
Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.

Prawo

 • Avatar kjakubiak

  Instytut Kardiologii poprowadzi cztery nowe rejestry

  Powstaną cztery rejestry dotyczące leczenia i zabiegów kardiologicznych. Obejmą zabiegi ablacji, mechaniczne wspomaganie krążenia, przeznaczyniowe ekstrakcje elektrod oraz leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Będą prowadzone przez Instytut Kardiologii i administrowane przez NFZ.

Leki

Medycyna

Trendy

 • Avatar kjakubiak

  Lawinowy wzrost liczby wniosków w ramach RDTL

  Od początku roku do Ministerstwa Zdrowia trafiły już 864 wnioski o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach procedury Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych. Tymczasem w całym 2018 roku złożono ich 818, co oznacza że ich liczba wzrosła niemal dwukrotnie.

Pacjent

 • Avatar mgondek

  RPP: najwięcej uchybień na SOR-ach i w poradniach

  Analiza rozstrzygnięć w ramach prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowań wyjaśniających wskazuje, że najczęściej podnoszonymi przez wnioskodawców były naruszenie praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych, dokumentacji medycznej, informacji oraz poszanowania intymności i godności. Dotyczyło to głównie lecznictwa szpitalnego oraz świadczeń udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Kadry

Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.