Value Based Health Care

VBHC

Value Based Health Care - https://www.mzdrowie.pl/blog/value-based-health-care

Mierzenie efektów opieki medycznej nad pacjentem - to nowe podejście do kształtowania systemów ochrony zdrowia. Sama idea obecna jest jednak od pewnego czasu, choć bez posługiwania się tym terminem. Opieka zdrowotna oparta na wartości dotyczy jakości świadczeń, efektywności ekonomicznej, ale przede wszystkim potrzeb i oczekiwań pacjenta. Również w Polsce dyskusja na ten temat dopiero się zaczyna. Chcemy ją prowadzić przy wsparciu eksperckim Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego. Zapraszamy do dyskusji.

 • Avatar VBHC

  Value Based Healthcare wymaga współpracy wszystkich interesariuszy

  "Aby wdrożenie modelu Value Based Healthcare przebiegało jak najefektywniej, niezbędna jest współpraca wszystkich interesariuszy systemu" - ta myśl przewodnia towarzyszyła twórcom raportu "Value Based Healthcare – nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia".

 • Avatar VBHC

  Raport otwarcia Value Based Healthcare: nowa definicja ochrony zdrowia

  Raport „Value Based Healthcare - nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia” powstał we współpracy Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej i Instytutu Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO pod redakcją naukową prof. dr hab. Eweliny Nojszewskiej oraz prof. dr hab. Jana Walewskiego. Patronat nad projektem objęło Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 • Avatar VBHC

  [WIDEO] Wdrażajmy publiczne finansowanie innowacji na podstawie oceny ich wartości

  Nigdy wcześniej nie firmy nie opracowywały tak wielu innowacji. Nigdy wcześniej nie było tylu publicznych pieniędzy na wdrażanie tych innowacji. Dlatego powinniśmy stosować różne metody do wdrażania innowacji w życie. Publiczne finansowanie innowacji na podstawie oceny wartości, którą wnoszą, powinno być jedną z tych metod - mówi Ramon Maspons Bosch, Chief Innovation Officer, Agency for Health Quality and Assessment, Barcelona, rząd Katalonii.

 • Avatar VBHC

  [WIDEO] Krzysztof Kopeć: leki generyczne nie muszą udowadniać swojej wartości

  Kiedy wchodzą na rynek leki generyczne czy też biologiczne biorównoważne, mamy szansę na to, że więcej pacjentów wyleczymy albo po prostu taniej, relokując te środki gdzie indziej. Musimy pamiętać, żebyśmy wywierając nadmierną presję cenową nie zeszli do poziomów, w których zaczynamy ryzykować bezpieczeństwem pacjenta.

 • Avatar VBHC

  [WIDEO] Zdzisław Sabiłło: wyroby medyczne mogą bardzo szybko zwiększyć wartość opieki

  Wyroby medyczne należą do tych grup produktów, które przynoszą innowacje bardzo szybko. Niewielka w sumie zmiana, techniczna bądź jakościowa, w wyrobie medycznym wywołuje kolosalne przyspieszenie wartości dla pacjenta: wyzdrowienie, ulgę w cierpieniu czy poprawę jakości życia i długości życia. Powinno się dokonać fundamentalnej rewolucji w spojrzeniu na wartość szczególnie wśród decydentów. Niby wszyscy wiedzą, że wartością nadrzędną jest wartość dla pacjenta, a tak naprawdę gdziekolwiek się nie poruszyć, z kimkolwiek nie porozmawiać - mówimy cały czas o cenie, o kosztach i zmniejszaniu tych kosztów etc.

 • Avatar VBHC

  [WIDEO] Urszula Jaworska: postawić pacjenta na pierwszym miejscu

  Wszystkie zmiany systemowe zaczynają się od mentalności człowieka, który musi się w te zmiany zaangażować i w nich uczestniczyć. Ciągle jesteśmy dla pacjenta, musimy inaczej go zauważać, inaczej ważyć. Nie z perspektywy, co nam się opłaca, jakie procedury zastosować, żeby nie być na minusie - tylko jak zrobić, żeby on jak najszybciej i najdłużej był zdrowy.

 • Avatar VBHC

  [WIDEO] Andrzej Jacyna: problem jakości jest zdominowany przez problemy ilościowe.

  Zdrowie pacjenta powinno być osią systemu. Wydaje się, że zbyt dużą wagę poświęcamy takim elementom, jak na przykład stan finansów poszczególnych zakładów. Dostosowujemy działania w systemie do potrzeb świadczeniodawców. Pacjent nie zawsze jest na pierwszym miejscu. Oczywiście jest wiele rzeczy, które należałoby poprawić. Myślę, że wzrost nakładów w ostatnich latach pozwoli wcześniej czy później osiągnąć taki poziom ilości świadczeń, że będzie można przejść na jakość i zacząć wymagać tej jakości. Ale to jeszcze niestety przed nami.

 • Avatar VBHC

  [WIDEO] Piotr Czauderna: system włoski moglibyśmy wprowadzić w 6 miesięcy

  Ten mechanizm wymaga stworzenia baz danych, w które lekarze będą wpisywać po pierwsze kwalifikację pacjenta, żeby było wiadomo, że powinien być tym lekiem leczony, po drugie - żeby był prowadzony regularny follow-up, czyli śledzenie wyniku. Potem w określonym czasie następuje ocena, i to jest indywidualne dla każdego leku, może być kilka miesięcy, pół roku, czasem rok. Zbiera się informacje w czasie rzeczywistym, dotyczące tego, na ile lek jest skuteczny w poszczególnych grupach chorych. Jeżeli lek jest już sprawdzony i po kilku latach obserwacji wiadomo, jak działa, to można wtedy przejść na prostsze mechanizmy finansowania.

 • Avatar VBHC

  [WIDEO] Center of Value Based Healthcare na Uczelni Łazarskiego zachęca do dyskusji

  Uczelnia Łazarskiego zachęca do dyskusji o wdrażaniu modelu ochrony zdrowia opartego na wartości. Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego już ponad rok temu zainicjował debatę publiczną poświęconą przekształcaniu systemu zdrowia w Polsce w oparciu o model Michaela Portera, oparty na koncepcji tworzenia i mierzenia wartości opieki zdrowotnej. Utworzone przez dr Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę Center of Value Based Healthcare zorganizowało pierwszą z cyklu debat eksperckich poświęconą wymianie doświadczeń międzynarodowych dotyczących wdrażania metodologii VBHC do systemu ochrony zdrowia. Prezentacje ekspertów z USA, Włoch i Hiszpanii pokazują, że możemy szybko i skutecznie dołączyć do grona liderów tego typu rozwiązań systemowych. Istniejące przepisy na to pozwalają, działania w kierunku tworzenia rejestrów i przetwarzania danych już się toczą. Potrzebna jest jednak wola polityczna i determinacja i współpraca szerokiego grona interesariuszy systemu, aby również w Polsce wprowadzać rozwiązania na wzór włoskich czy też katalońskich.

 • Avatar VBHC

  [WIDEO] Polska może i powinna wprowadzać płacenie za efekty leczenia

  Nie mamy jasnych możliwości płacenia za efekt, w szczególności długoterminowy. Programy lekowe są jednak jeszcze często niedopracowane, aby na podstawie tych danych, które są sprawozdawane, mieć szczegółowy rejestr. Mamy zbyt mało danych, zbyt mało informacji o tym, jaka jest skuteczność tych leków. To co zaczynamy wykorzystywać, jest głównie w instrumentach dzielenia ryzyka, gdzie wnioskodawcy płacą za tych pacjentów, którzy nie mają żadnego efektu. Gdy są leczeni nieskutecznie przez pierwszy okres to wówczas dochodzimy do przekonania wraz z firmami farmaceutycznymi, że za tych pacjentów w całości przejmuje ryzyko ich leczenia wnioskodawca.

 • Avatar VBHC

  [WIDEO] Małgorzata Gałązka-Sobotka: największą wartością powrót do zdrowia

  Najważniejszą wartością dla każdego pacjenta - to wynika z licznych badań, również z badań prowadzonych przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego - jest powrót do zdrowia, oczywiście w sytuacji, w której medycyna daje szanse na taki powrót.

 • Avatar VBHC

  [WIDEO] Rafał Zyśk: nie ma uniwersalnych parametrów mierzenia wartości

  Największą barierą jest określenie, co jest w danym przypadku kliniczną wartością dodaną. Nie ma jednego uniwersalnego parametru dla wszystkich chorób i wszystkich rodzajów terapii. Wartość dodana będzie specyficzna dla danej choroby, czasami będzie też specyficzna dla konkretnego etapu choroby. Inaczej będziemy oceniali taką wartość dodaną u pacjenta z zaawansowaną chorobą nowotworową, a już inne wyniki możemy uzyskać u pacjenta na wcześniejszym etapie choroby.

 • Avatar VBHC

  [WIDEO] Jerzy Gryglewicz: zacząć od nielicznych i drogich procedur

  Powinniśmy zacząć od tych procedur, których koszt jest stosunkowo wysoki i których realizujemy stosunkowo niewiele. To są przedsięwzięcia które wymagają czegoś, z czym mamy ogromny problem, a mianowicie bardzo dokładnej sprawozdawczości i tworzenia rejestrów medycznych.

 • Avatar VBHC

  [WIDEO] Anna Kozieł: to kierunek, w którym idą kraje rozwijające się

  Mamy bardzo dużo danych, te dane są bardzo cenne. W tej chwili są coraz lepiej wykorzystywane i przekładane na analizy, które mogą sprzyjać rozwojowi systemu na lepsze. Medycyna oparta na wartościach - to jest kierunek, w którym kraje rozwijające w tej chwili idą i starają się tak dopasować swoje systemy, aby odpowiadały tym wartościom, które są najważniejsze dla ich obywateli.

Poprzednia 1 Następna

Prawo

 • Avatar kjakubiak

  Instytut Kardiologii poprowadzi cztery nowe rejestry

  Powstaną cztery rejestry dotyczące leczenia i zabiegów kardiologicznych. Obejmą zabiegi ablacji, mechaniczne wspomaganie krążenia, przeznaczyniowe ekstrakcje elektrod oraz leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Będą prowadzone przez Instytut Kardiologii i administrowane przez NFZ.

Leki

Medycyna

 • Avatar kjakubiak

  W skutecznym leczeniu RZS przeszkadzają błędy systemowe

  Zbyt długi czas stawiania diagnozy, wynikający z niskiej wiedzy o chorobie wśród pacjentów i lekarzy rodzinnych, trudnego dostępu do specjalistów, a także absurdy w programie lekowym - to przyczyny nieskutecznego leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Upływający czas jest dla nich największym czynnikiem ryzyka, a organizacja leczenia nie potrafi się do tego faktu dostosować. Mimo iż koszty programu lekowego spadają, nie rośnie liczba pacjentów leczonych lekami biologicznymi.

Trendy

 • Avatar mgondek

  Asystenci medyczni wystawią e-receptę

  Ustawa o wdrażaniu rozwiązań w obszarze e-zdrowia została przyjęta przez Senat bez poprawek. W myśl jej zapisów asystenci medyczni będą mogli wystawiać e-recepty i e-skierowania, a recepta elektroniczna wystawiona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bedzie mogła zostać zrealizowana w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Pacjent

 • Avatar mgondek

  Sopot chce zmniejszyć zachorowalność na cukrzycę typu 2

  Program profilaktyki cukrzycy typu 2 w Sopocie obejmie osoby z grupy podwyższonego ryzyka, czyli od 35. do 64. roku życia. Na realizację przeznaczono ponad 260 tys. zł, z czego wartość dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego wynosi blisko 250 tys. zł.

Kadry

 • Avatar kjakubiak

  Zbigniew J. Król odchodzi z Ministerstwa Zdrowia

  Zbigniew J. Król przestał być podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. Wiceministrem zdrowia był od 16 lutego 2017 roku. Zajmował się m.in. reformą psychiatrii, planem dla chorób rzadkich, zdrowiem publicznym.

Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.